Ситник

Ситник Олександр Олексійович

Професор, доктор технічних наук завідувач кафедри електротехнічних систем

   

Електроенергетика – основа науково-технічного прогресу сучасності. Вона дає людям світло й тепло, забезпечує їх побут та дозвілля. Без електроенергії неможлива робота комп’ютерів і телевізорів, побутових і медичних приладів, насосів і вентиляторів, верстатів і конвеєрів, транспорту і космічних ракет. Професійна підготовка інженерів-електриків сформована на базі вивчення багаторічного досвіду будівництва та експлуатації вітчизняних систем електроспоживання, передового досвіду світої електроенергетики, розвитку нових технологій виробництва, передачі та споживання електроенергії, вимог електрозаощаднення, глобальної інформатизації керування електроспоживанням, чіткої перспективи розвитку нових джерел отримання електричної енегії та підвищення уваги до застосування енергозберігаючих заходів у промисловості. Саме кафедра електротехнічних систем Черкаського державного технологічного університету забезпечує випуск висококваліфікованих фахівців в галузі електроенергетики.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують: доктори технічних наук, професори О.О. Ситник та І.В. Яценко, кандидати технічних наук, доценти В.Б. Кисельов, К.М. Ключка, С.Ю. Протасов, О.В. Самойлик, І.Б. Семко, В.Ф. Ткаченко, старший викладач Г.О.Кисельова, завідувач лабораторіями М.Р. Прусс та старший лаборант Т.В. Кібиш.

Кафедра має шість навчальних лабораторій, а саме: “Теоретичних основ електротехніки та освітлення”, “Електроперетворюючих пристроїв та загальної електротехніки”, “Електричних та електронних апаратів. Релейного захисту та автоматики”, “Енергетичних технологій, енергоефективності та енергозбереження”, “Електротехнічних засобів в системах електропостачання”, “Електричних машин та електроприводів”. Всі лабораторії обладнані необхідною кількістю стендів, контрольно-вимірювальною технікою та приладами, які забезпечують проведення лабораторних робіт у повному обсязі, передбаченому навчальним планом. Для впровадження нових методичних прийомів при навчанні розроблені лабораторні стенди, на яких студенти можуть розв’язувати комплексні задачі, що мають дослідницький характер.

З 2015 року здійснюється набір абітурієнтів на здобування освітнього ступеня магістр за освітньою програмою “Електротехнічні системи електроспоживання”, спеціальності 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”  в межах обсягу державного замовлення та за рахунок фізичних і юридичних осіб за денною формою навчання. Термін навчання 1 рік 5 місяців.

Із вересня 2018 року на кафедрі створено комісію з підготовки та атестації енергоаудиторів, яка в листопаді цього ж року, здійснила перший випуск енергоаудиторів, які мають повноваження здійснювати енергетичну сертифікацію будівель та проводити енергетичні обстеження інженерних систем.

На базі кафедри електротехнічних систем за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки на початку 2022 року створено Центр енергетичної освіти, який обладнаний найсучаснішими технічними засобами та різними навчальними стендами, які демонструють основи роботи різних видів відновлюваних джерел енергії.

Від початку створення кафедри значна увага приділяється фаховій підготовці студентів, проходженню ними всіх видів практик, державній атестації та працевлаштуванню випускників.

  Основними базами для практик є :

ПАТ «Черкасиобленерго» (м. Черкаси та структурні підрозділи), ПрАТ «Азот» (м. Черкаси), ПП «Енергоремонт», ТОВ “Черкасиелеватормаш», Відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ» Приватного акціонерного товариства “Черкаське хімволокно”, ПП “Хімелектробуд”,  ПрАТ «Укргідроенерго» філія «Канівська ГЕС», ТОВ “Електролюксмонтаж” (м. Черкаси), Укрзалізниця тощо.

До складу державної атестаційної комісії по захисту випускних робіт різних освітніх ступенів залучаються висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, доктори та кандидати наук та керівники галузевих підрозділів.