У рамках міжкафедральної роботи та спільних наукових проєктів між кафедрою електротехнічних систем та кафедрою робототехнічних і телекомунікаційних систем та кібербезпеки, здобувач групи ЕСЕ-12 Балакін Олександр працює у межах науково-дослідної роботи за позабюджетною тематикою №0121U114029 «Обчислювальні методи визначення допплерівського зсуву частоти гармонічного сигналу при негаусових завадах». В роботі синтезовані поліноміальні обчислювальні методи визначення допплерівського зсуву частоти гармонічного сигналу при різних видах негаусівський завад. Досліджено точністні властивості алгоритмів, оптимальних при асиметричній та ексцесній завадах. Показано, що у випадку, коли закон розподілу завади відрізняється від гауссівського точність нових алгоритмів може бути на 5-40 % вищою порівняно з існуючими. Керівник роботи та відповідальний виконавець доцент Олександр Гавриш відзначив активну участь здобувача Балакіна Олександра у зазаначеному науковому проєкті та висловив надію про продовження співпраці в майбутньому.”

Участь у щорічній міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми інформатизації"