1. Методичні рекомендації до підготовки випускної роботи бакалавра для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд.: Ситник О.О., Яценко І.В., Ключка К. М., Самойлик О.В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. –   98 с.
  2. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форми навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Ситник О.О., Яценко І.В., Самойлик О.В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 32 с. – Назва з титульного екрана.