Основні напрями науково-дослідної роботи

  •  професор, д.т.н. Ситник Олександр Олексійович – «Дослідження апарату інтегральних операторів і рівнянь при моделюванні широкого класу вимірювальних перетворювачів та систем»;

  • професор, д.т.н. Яценко Ірина В΄ячеславівна – «Наукові основи керування параметрами якості електронно-променевої мікрообробки виробів з оптичних матеріалів»;

  • доцент, к.т.н. Ключка Константин Миколайович – «Використання інтегральних рівнянь в задачах аналізу електричних кіл»;

  • доцент, к.т.н. Протасов Сергій Юрійович – «Моделювання динамічних систем на основі інтегральних макромоделей»;

  • доцент, к.т.н. Семко Інга Борисівна – «Дослідження ризиків портфелів проектів в енергетичній галузі»;

  • доцент, к.т.н. Ткаченко Валентин Федорович – «Дослідження у сфері енергоефективності, енергозбереження та енергоменеджменту».

Науково-дослідна діяльність студентів:

     Викладачі кафедри електротехнічних систем, за рахунок основного часу, в другій половині робочого дня проводять активну наукову та консультаційну діяльність зі студентами щодо виконання курсових та випускних робіт, які в подальшому можуть бути використаними як основа при виконані студентами кваліфікаційних, дипломних проектів. Науково-дослідна робота зі студентами на кафедрі ЕТС проводиться у формі залучення студентів до активної участі у:

  • роботі електротехнічного гуртка ;
  • проведенні днів студентської науки;
  • виготовленні діючих демонстраційних моделей для виставки науково-технічної творчості;
  • виготовленні діючих лабораторних стендів

   До науково-дослідної роботи, яка тематично пов’язана з навчальним процесом і науковими напрямами досліджень кафедри, залучаються студенти через виконання курсових проектів, написання дипломних і магістерських робіт, участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

   Зусиллями кафедри електротехнічних систем було проведено інсталяцію частини сонячних модулів для використання їх в енергосистемі Черкаського державного технологічного університету. Решта сонячних панелей буде використовуватись як наочний матеріал при проведенні лекційних занять та практично застосовуватись в лабораторних роботах.

     В той же час кафедра електротехнічних систем активно приймає участь у новій програмі ЄС з досліджень та інновацій – «Горизонт 2020». Співробітниками кафедри запропонована до розробки тема в галузі безпечної, чистої та ефективної енергетики «Моделі та методи ціннісноорієнтованого управління ризиками проектів альтернативної енергетики», яка відноситься до третього компоненту структури «Горизонт 2020» – Соціальні виклики. Одночасно проводитьсь постійний моніторинг тем рамкової програми ЄС на предмет співпраці та прийняття участі в уже запропонованих темах.

    Під керівництвом завідувача кафедри електротехнічних систем професора, д.т.н. Ситника Олександра Олексійовича захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

– ПРОТАСОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ “Методи та засоби формування і компютерної реалізації інтегральних макромоделей стаціонарних динамічних обєктів з розподіленими параметрами”  (2012 рік);

– НАКОНЕЧНА ОКСАНА АНДРІЇВНА “Моделювання процесів адаптивної обробки сигналів багатоелементних вимірювальних перетворювачів відповідно до методу акустично-емісійного контролю” (2013 рік);

– КОСТЬЯН НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА “Методи і засоби формування та чисельної реалізації інтегральних моделей зворотніх задач динаміки систем” (2015 рік).

Монографії, підручники і посібники, авторами і співавторами яких є викладачі кафедри ЕТС знаходяться за посиланням.