Освітньо-професійні програми "Електротехнічні системи електроспоживання" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійні програми "Електротехнічні системи електроспоживання" другого (магістерського) рівня вищої освіти