Вступники, які вже отримали диплом бакалавра, спеціаліста та магістра з галузі знань 14 «Електрична інженерія» або непрофільної спеціальності мають можливість здобути освітній ступінь магістра за освітньою програмою (ОП) “Електротехнічні системи електроспоживання” в ЧДТУ.

Тривалість навчання – 1 рік 5 місяців за денною формою навчання.

Прийом на навчання на основі здобутого раніше ступеня бакалавра за державним (регіональним) замовленням здійснюється на основі результатів успішного проходження єдиного вступного іспиту (ЕВІ) 2024 або 2023 року та вступного фахового іспиту.

Для участі в конкурсі небюджетної пропозиції з наявністю диплому бакалавра, спеціаліста та магістра вступники подають до приймальної комісії лише мотиваційний лист!

З Правилами прийому до ЧДТУ можна онайомитися за покликанням.

З переліком необхідних документів для вступу можна ознайомитися за посиланням.