Семінар з дисципліни "Споживачі електричної енергії"
Дослідження машини постійного струму
Лабораторія "Електричних машин та електроприводу"
Практичне заняття "Техніка високих напруг"
Лекція "Методологія та засоби енергетичного аудиту"
Виконання лабораторної роботи "Дослідження струмових реле"
 

У лабораторії проводяться заняття з дисциплін:

 • Використання мікропроцесорної техніки в СЕП

 • Проблеми сталого розвитку суспільства

 • Теоретичні основи електротехніки

 • Силова електроніка в енергосистемах та комплексах

 • Споживачі електричної енергії

У лабораторії проводяться заняття з дисциплін:

 • Промислова електроніка
 • Системи силової електроніки в електроенергетиці
 • Введення в електроенергетику
 • Електротехнічні матеріали
 • Схеми та електроустаткування об’єктів

У лабораторії проводяться заняття з дисциплін:

 • Інформація та комунікація підприємств
 • Системи електропостачання об’єктів
 • Електрична частина станцій і підстанцій
 • Електричні апарати
 • Основи РЗА
 • Релейний захист та автоматизація СЕП

У лабораторії проводяться заняття з дисциплін:

 • Енергетичний менеджмент
 • Енергетичний аудит (Методологія та засоби енергетичного аудиту)
 • Маркетингові дослідження з проблем енергетики
 • Енергозберігаючі режими та технології
 • Методи контролю ефективності енерговикористання
 • Інтегроване ресурсне планування в енергетиці
 • Відновлювані джерела енергії

У лабораторії проводяться заняття з дисциплін:

 • Техніка високих напруг
 • Теорія автоматичного керування
 •  Монтаж та експлуатація електроустановок
 • Математичне моделювання та прийняття рішень в системах електропостачання 
 • Мікроенергетичні системи

У лабораторії проводяться заняття з дисциплін:

 • Електричні машини.
 • Автоматизований електропривод
 • Математичні методи оптимізації в енергетиці
 • Математичне моделювання систем і процесів в енергетиці