Рецензії на освітню програму "Електротехнічні системи електроспоживання" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Рецензії на освітню програму "Електротехнічні системи електроспоживання" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти