Якщо Ви закінчили коледж чи технікум та одержали диплом освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра Ви маєте право вступати на основі свого диплома до Черкаського державного технологічного університету на спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” на скорочену програму навчання (1 рік та 10 місяців – денна та 2 роки 10 місяців – заочна) за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти «бакалавр.

Для вступу за державним замовленням (за кошти державного або регіанального бюджету) та кошти фізичних/юридичних осіб  (контракт) необхідно обов’язково мати результат Національного мультипредметного тесту (НМТ) або сертифікати ЗНО з Української мови/Української мови і літератури та з математики 2019, 2020, 2021 років. Обов’язковим документом при вступі до університету є Мотиваційний лист.

Слід пам’ятати! Документи у 2022 році подаються виключно електронному вигляді!  Не впустіть можливість!

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавра (за скороченим терміном навчання), які пройшли конкурсний відбір та мають рекомендацію до зарахування подають до приймальної комісії ЧДТУ:

 • заява вступника (форма заповнюється на місці);
 • документ, що посвідчує особу та громадянство ;
 • картку фізичної особи платника податків;
 • результат НМТ або сертифікати ЗНО з української мови/ української мови і літератури та математики 2019, 2020, 2021 років;
 • мотиваційний лист;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.;
 • конверт (без марок);
 • папку швидкозшивач (картонна) та два файли.
 • Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

З ПРАВИЛАМИ ПРИЙОМУ до Черкаського державного технологічного університету в 2022 році можна ознайомитись на офіційному сайті університету.