Якщо Ви закінчили коледж чи технікум та одержали диплом молодшого спеціаліста, Ви маєте право вступати на основі свого диплома до Черкаського державного технологічного університету на спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 1 рік  10 місяців (денна форма) чи 2 роки 10 місяців (заочна форма) за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти «бакалавр.

Прийом на навчання здійснюється за державним замовленням (за кошти державного або регіанального бюджету) та  кошти фізичних/юридичних осіб  (контракт). Для вступу на спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”  необхідно подати документи у період з 1 липня по 13 липня 2021 року! Обов’язковим документом є сертифікати ЗНО з української мови та математики (можна використати сертифікати 2018, 2019, 2020 та 2021 років), а вступне фахове випробування Ви проходите на базі ЧДТУ з  14 липня 2021! 

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавра (за скороченим терміном навчання) подає до приймальної комісії ЧДТУ:

Якщо Ви закінчили коледж чи технікум та одержали диплом молодшого спеціаліста, Ви маєте право вступати на основі свого диплома до Черкаського державного технологічного університету на спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” на перший курс та навчатись за скороченою програмою – 1 рік  10 місяців (денна форма) або 2 роки 10 місяців (заочна форма) за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти «бакалавр.

  • заява вступника (форма заповнюється на місці);
  • документ, що посвідчує особу та громадянство ;
  • картку фізичної особи платника податків;
  • сертифікати ЗНО з української мови та математики (можна використати сертифікати 2019, 2020, 2021 років)
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.;
  • конверт (без марок);
  • папку швидкозшивач (картонна) та два файли.
  • Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

З ПРАВИЛАМИ ПРИЙОМУ до Черкаського державного технологічного університету в 2021 році можна ознайомитись на офіційному сайті університету.