Якщо Ви закінчили коледж чи технікум та одержали диплом освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра Ви маєте право вступати на основі свого диплома до Черкаського державного технологічного університету на спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (освітня програма “Електротехнічні системи електроспоживання”) на скорочену програму навчання (1 рік та 10 місяців – денна та 2 роки 10 місяців – заочна) за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти «бакалавр.

Для вступу на освітню програму “Електротехнічні системи електроспоживання” за державним замовленням (за кошти державного або регіонального бюджету) необхідно наявність Мотиваційного листа та результату Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 року або НМТ 2022 року або ЗНО 2020-2021 років ( 1. Українська мова або Українська мова і література; 2. Математика; 3. Іноземна мова або історія України або біологія або географія або хімія або фізика)

Для вступу  на освітню програму “Електротехнічні системи електроспоживання” за кошти фізичних/юридичних осіб  (контракт) необхідно лише Мотиваційний лист!

Слід пам’ятати! Документи подаються виключно електронному вигляді!  Не впустіть можливість!

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавра (за скороченим терміном навчання), які пройшли конкурсний відбір та мають рекомендацію до зарахування подають до приймальної комісії ЧДТУ:

 • заява вступника (форма заповнюється на місці);
 • документ, що посвідчує особу та громадянство ;
 • картку фізичної особи платника податків;
 • результат НМТ (2023 або 2022) або сертифікати ЗНО з української мови/ української мови і літератури та математики 2020, 2021 років;
 • мотиваційний лист;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.;
 • конверт (без марок);
 • папку швидкозшивач (картонна) та два файли.
 • Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

З ПРАВИЛАМИ ПРИЙОМУ до Черкаського державного технологічного університету в 2023 році можна ознайомитись на офіційному сайті університету.