Кисельова Ганна Олексіївна

Старший викладач кафедри електротехнічних систем

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, каб.228-2 корпус
e-mail:  [email protected]


Науково-педагогічна біографія

 • 1987 р. – закінчила Черкаський державний педагогічний інститут, спеціальність «Математика і фізика»;
 • 12.08.1987 – 06.08.1996 – працювала в системі профтехосвіти (Черкаське середнє ПТУ №13);
 • 07.08.1996 – 20.01.2003 – ЧДТУ, методист факультету електронних технологій;
 • 20.01.2003 – 01.07.2007 – ЧДТУ, заступник начальника навчального відділу з навчально-методичної роботи;
 • З 01.09.2001 – 01.07.2007 – асистент кафедри електротехнічних систем, за сумісництвом;
 • 2006 р. – закінчила ЧДТУ, спеціальність «Електротехнічні системи електроспоживання», кваліфікація: інженер-електрик;
 • З 02.07.2007 по теперішній час  – старший викладач кафедри електротехнічних систем;
 • 3 вересня 2021 року аспірант ЧДТУ (заочна форма навчання).


Основні дисципліни, що викладаються

 1. Теорія автоматичного керування
 2. Монтаж та експлуатація електроустановок
 3. Схеми та електроустаткування об’єктів
 4. Відновлювані джерела енергії
 5. Надійність та діагностика електрообладнання


Основні навчально-методичні праці

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи теорії кіл” для студентів напряму підготовки 6.050901 „Радіотехніка” / Укл. М.В.Раєвський, Г.О. Кисельова, В.Б. Кисельов. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 55 с.
 2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Електрообладнання харчових виробництв” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050503 “Обладнання переробних і харчових виробництв” / Укл. Г.О. Кисельова, В.Б. Кисельов. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 41с.
 3. Перехідні процеси в системах електропостачання. Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” / Укл. О.О.Ситник, І.В.Яценко, Г.О. Кисельова, В.Б. Кисельов. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – 86 с.
 4. Теоретичні основи електротехніки: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” / Укл. О.О.Ситник, І.В.Яценко, К.М.Ключка, Г.О. Кисельова, В.Б. Кисельов. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – 92 с.
 5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Теорія автоматичного керування” для студентів напряму підготовки 6.051003 „Приладобудування” усіх форм навчання / Укл. Г.О. Кисельова, К.М.Ключка, В.Б. Кисельов. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – 24 с.
 6. Лабораторний практикум з дисципліни „Електротехніка та основи електроніки” для студентів напряму підготовки 6.0513701 „Хімічна технологія” / Укл. О.О.Ситник, К.М.Ключка, Г.О. Кисельова, В.Б. Кисельов. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – 71 с.
 7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Інтегроване ресурсне планування в енергетиці” для студентів спеціальності 7.05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання” заочної форми навчання / Укл. О.О.Ситник, Г.О. Кисельова, В.Б. Кисельов. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – 33 с.
 8. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни „Споживачі електричної енергії” для студентів напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” / Укл. О.О.Ситник, Г.О. Кисельова, Г.В. Курбака, В.Б. Кисельов. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – 25 с.
 9. Лабораторний практикум з дисципліни „Теорія електричних і магнітних кіл” для студентів напряму підготовки 6.050102 „Комп’ютерна інженерія” усіх форм навчання / Укл. Г.О. Кисельова, В.Б. Кисельов. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – 75 с.
 10. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Споживачі електричної енергії” для студентів напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” всіх форм навчання ” / Укл. Г.О. Кисельова, В.Б. Кисельов. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 58 с.
 11. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / К.М. Ключка, Г.О. Кисельова, В.Б. Кисельов; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 59 с.
 12. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / Г.О. Кисельова, В.Б. Кисельов; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – 63 с.
 13. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Силова електроніка в енергетичних системах та комплексах» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / О.О. Ситник, В.Б. Кисельов, Г.О. Кисельова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 135 с.
 14. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання та прийняття рішень в системах електропстачання» для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Г.О.Кисельова, В.Б. Кисельов, О.О. Ситник]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 78 с.
 15. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні системи та мережі» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Г.О. Кисельова, В.Б. Кисельов, О.О. Ситник]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 46 с.
 16. Споживачі електричної енергії: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / В.Б. Кисельов, Г.О. Кисельова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 202 с.
 17. Електричні системи та мережі: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / В.Б. Кисельов, Г.О. Кисельова, Ситник О.О. ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 99 с.
 18. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи електротехніки» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / Г.О. Кисельова, В.Б. Кисельов; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 78 с.
 19. Техніка високих напруг: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / В.Б. Кисельов, Г.О. Кисельова; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 117 с.
 20. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Техніка високих напруг» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / О.О. Ситник, В.Б. Кисельов, Г.О. Кисельова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 27 с.
 21. Силова електроніка в енергетичних системах та комплексах: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / В.Б. Кисельов, Г.О. Кисельова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 140 с.
 22. Техніка високих напруг: навчальний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / В.Б. Кисельов, Г.О. Кисельова; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 90 с.
 23. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Монтаж та експлуатація електроустановок» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / В. Б. Кисельов, Г. О. Кисельова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – 107 с.
 24. Мікроенергетичні системи: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / О.О. Ситник, В.Б. Кисельов, Г.О. Кисельова; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 95 с.
 25. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Мікроенергетичні системи» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / О.О. Ситник, В.Б. Кисельов, Г.О. Кисельова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 24 с.
 26. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Математичне моделювання та прийняття рішень в системах електропостачання» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / О. О. Ситник, В. Б. Кисельов, Г. О. Кисельова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 52 с.
 27. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Математичне моделювання та прийняття рішень в системах електропостачання» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / О.О. Ситник, В.Б. Кисельов, Г.О. Кисельова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 25 с.
 28. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Техніка високих напруг» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / В. Б. Кисельов, Г. О. Кисельова; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2022. – 104 с.


Сфера наукових інтересів

Надійність та діагностика електричних і електронних систем та компонентів


Основні наукові праці

 1. А.А. Сытник, А.В.Козак, В.Б.Киселев, А.А.Киселева „Определение дифференциального уравнения измереительного преобразователя по импульсной переходной функции”, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – збірн. наук. праць „Моделювання та інформаційні технології”. – Випуск 45. – Київ – 2008. – с. 16-22.
 2. Киселева А.А, Киселев В.Б., Корнеев А.М., Протасов С.Ю. „Численно-аналитический способ вычисления интегралов с особенностями”, Вісник ЧДТУ, 2008. №3. — с. 64-69.
 3. Кисельова Г.О., Кисельов В.Б. „Застосування процесу Ейткена при розрахунках інтегралів з особливостями чисельними методами”, Вісник ЧДТУ, 2010. №1. — с. 34 – 41.
 4. Ситник О.О., Кисельова Г.О., Кисельов В.Б. „Універсальний алгоритм розрахунку інтегрального рівняння Вольтерри ІІ роду з застосуванням формул Ньютона-Котеса ”, Вісник ЧДТУ, 2010. №3. — с. 36-42.
 5. Раевский Н.В., Киселева А.А., Лютая М.В. „Применение алгоритма классического линейного фильтра Калмана для оценки параметров движения маневрирующего в пространстве объекта”, Вісник ЧДТУ, 2011. №2. — с. 85-90.
 6. О. О. Ситник, М. В. Раєвський, Г. О. Кисельова „Аналіз алгоритмів оптимальної фільтрації за показниками точності при скалярних вимірюваннях”, Льві, фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАНУ, міжвідомчий збірник наукових праць „Відбір і обробка інформації”.– Випуск 34 (110), 2011. – с.78-85.
 7. Ситник О.О., Кисельова Г.О., Кисельов В.Б. „Застосування методу квадратур для чисельних розв’язків лінійних диференціальних рівнянь в MATLAB” , Вісник Черкаського державного технологічного університету.– Черкаси: ЧДТУ, 2013. – №2– с. 34-40.
 8. Кисельова Г.О., Кисельов В.Б. „Ітераційний алгоритм розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь типу Вольтери ІІ роду в середовищі MATLAB”, Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб.наук.праць / Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАУ, Кам’янець-Подільський національний університет;– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип.12. ­­— с. 42-50.
 9. Ситник O.O., Кисельов В.Б., Кисельова Г.O. „Про один з методів побудови математичної моделі зносостійкості плівкових потенціометрів”. Науковий журнал „Молодий вчений”, №2 (78). – 2020. – С. 189-192.
 10. Ситник O.O., Ключка К.М., Кисельов В.Б., Кисельова Г.O. „Моделювання місткової ерозії слабкострумових електричних контактів засобами MatLab” // Математичне та кмп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, Випуск 21: Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка: Збірник наукових праць. – 2020. – С. 40-52.
 11. 1. Alexander Sytnik, Sergey Protasov, Vladlen Kyselov, and Hanna Kyselova, “Investigation of common criteria for assessing the wear resistance of low-current contact pairs”. Danish scientific journal. Denmark. vol. 2, no. 45, рp. 43–49, 2021.
 12. Kyselov V., and Kyselova A., and Klyuchka K., and Protasov S., and Semko I. “Conditions for application of reliability assessment nethods of the functioning of electrical devices”. Danish scientific journal. Denmark. vol. 1, no. 46, рp. 55–59, 2021.
 13. Бедерак Я.С., Тарадай В.І., Кисельова Г.О., Кисельов В.Б. «Застосування деяких моделей систем електропостачання з прикладом урахування їх надійності для промислових підприємств у практичній діяльності», Енергетика, електроніка та електромеханіка, №5-6 (159-160), с. 3 – 14, травень-червень 2021.


Участь у конференціях

 1. Киселева А.А, Киселев В.Б. „Численно-аналитический способ вычисления интегралов с особенностями”, Интегральные уравнения — 2009. Integral equations — 2009: сб. тезисов конф. 26-29 января 2009, Киев. — Киев: ИПМЭ им. Г.Е.Пухова НАН Украины, 2009. — с.89-91.
 2. Сытник А.А., Раевский Н.В., Киселева А.А., Киселев В.Б. Кубатурный фильтр Калмана в задачах статистического оценивания параметров радиолакационных систем, Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали 1-ї Міжнародної науково-технічної конференції (10-13 травня 2011 р., Черкаси). – Черкаси: Маклаут, 2011. — 484-486 с.
 3. КисельоваГ.О., Кисельов В.Б. „Чисельний розв’язок лінійних диференціальних рівнянь із застосуванням методу квадратур”, Праці V Міжнародної науково-практичної конференції „Обробка сигналів і негаусівських процесів”, присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка: Тези доповідей. — Черкаси: ЧДТУ, 2015. — с. 100-103.
 4. Кисельова Г.О., Кисельов В.Б. Чисельний розв’язок нелінійних інтегральних рівнянь Вольтери ІІ роду з використанням формул Ньютона-Котеса підвищеної точності”, збірник праць VI Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів», присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка: Тези доповідей. [Електронний ресурс] – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – 85 – 88 с.
 5. Ситник О.О., Кисельова Г.О., Кисельов В.Б. Підвищення технічного ресурсу дротяних потенціометрів з нульовою точкою. Праці VII Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів», присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка: Тези доповідей. [Електронний ресурс] – Черкаси: ЧДТУ, 2019. – С. 149-152.
 6. Ситник О.О., Кисельова Г.О., Кисельов В.Б. МЕТОД ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОНТАКТНИХ ПАР КОВЗАННЯ ПІД СТРУМОМ. Праці ХХ Міжнародної наукової конференції «МАТЕМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ»: Тези доповідей. [Електронний ресурс] – Дніпро: ДНУ, 13-16 квітня 2020. – С. 63-64.
 7. Ситник О.О., Ключка К.М., Кисельова Г.О., Кисельов В.Б. КОМПЬЮТЕРНА МОДЕЛЬ МІСТКОВОЇ ЕРОЗІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОНТАКТІВ // Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві, Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 листопада 2020 р. Кропивницький/ Центральноукраїнський національний технічний університет. – Кропивницький. – 49-51 (3 стр.)
 8. Ситник О.О., Кисельова Г.О., Кисельов В.Б., Бедерак Я.С. Метод оцінювання надійності функціонування електротехнічних пристроїв. Праці VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів», присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка: Тези доповідей. [Електронний ресурс] – Черкаси: ЧДТУ, 25-26 травня 2021. – С. 198-200.
 9. Ситник О.О., Протасов С.Ю., Ключка К.М, Кисельова Г. О. “Методи розв’зання рівнянь електричного кола при розрахунку статичного режиму”, на VI Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2022), Черкаси : ЧДТУ, 2022, с. 27 – 29.


Перелік нагород та заохочень

 

 • Почесна грамота Черкаської обласної ради (2010 р.);
 • Почесна грамота ЧДТУ ( 2012 р.);
 • Почесна грамота ЧДТУ  (2015 р.);
 • Подяка МОНУ (2017 р.);
 • Подяка департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (15.03.2018 р.);
 • Подяка міського голови (03.10.2021 р.).