Семко Інга Борисівна

Кандидат технічних наук, доцент 

доцент кафедри електротехнічних систем

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460
e-mail: [email protected]

Науково-педагогічна біографія

 • 01.02.2013 – 30.06.2013 – асистент кафедри електротехнічних систем;
 • 02.09.2013 – 15.12.2013 – старший викладач кафедри електротехнічних систем;
 • 16.12.2013 – 31.08.2014 – доцент кафедри електротехнічних систем;
 • 01.09.2014 –31.08.19– старший викладач кафедри електротехнічних систем;
 • 01.09.19 – до цього часу доцент кафедри електротехнічних систем.

Основні дисципліни, що викладаються

 1. Електротехнічні та конструкційні матеріали.
 2. Введення в електроенергетику.
 3. Методологія та засоби енергетичного аудиту.
 4. Основи сталого розвитку суспільства (Проблеми сталого розвитку суспільства).

Основні навчально-методичні праці

 1. Ситник О.О., Ключка К.М., Палагін В.В., Гавриш О.С., Семко І.Б. Чисельний розрахунок нелінійних електричних кіл: навч.посіб./ М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : видавець Третяков О.М., 2019. – 155.
 2. Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Методологія та засоби енергетичного аудиту» для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форми навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Семко І.Б., Ткаченко В.Ф., Протасов С.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 39 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання до практичних робіт з дисципліни «Енергозберігаючі режими і технології» для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упорядники: Ткаченко В.Ф., Семко І.Б., Протасов С.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 70 с. 
 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Енергозберігаючі режими та технології» для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упорядники: Ткаченко В.Ф., Семко І.Б., Протасов С.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 15 с.
 5. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Методи контролю ефективності енерговикористання» для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упорядники: Ткаченко В.Ф., Семко І.Б., Протасов С.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 23 с.
 6. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Методи контролю ефективності енерговикористання» для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / В.Ф. Ткаченко, І.Б. Семко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 40 с.
 7. Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Енергоефективність інженерних систем» для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упорядники: Ткаченко В.Ф., Самойлик О.В., Семко І.Б.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 53 с.
 8. Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Проблеми сталого розвитку суспільства» для здобувачів вищої освіти магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форми навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Семко І.Б., Ткаченко В.Ф., Протасов С.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 24 с.
 9. Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Інтегроване ресурсне планування в енергетиці» для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Ткаченко В.Ф., Ключка К.М., Семко І.Б.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 51 с.
 10. Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Організація та планування енерговиробництва» для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Ткаченко В.Ф., Самойлик О.В., Семко І.Б.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 32 с.
 11. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [О.О. Ситник, К.М. Ключка, С.Ю. Протасов, І.Б. Семко]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 23 с. – Назва з титульного екрана.
 12. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Перехідні процеси в системах електропостачання» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Яценко І.В., Самойлик О.В., Семко І.Б., Кисельов В.Б.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 86 с. – Назва з титульного екрана.
 13. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання, усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Самойлик О.В., Семко І.Б., Курбака Г.В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 50 с. – Назва з титульного екрана
 14. Методичні до лабораторних робіт з дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форми навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Протасов С.Ю., Ключка К.М., Семко І.Б., Курбака Г.В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 74 с. – Назва з титульного екрана.
 15. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форми навчання [Електронний ресурс] / [Упорядники Самойлик О.В., Семко І.Б., Курбака Г.В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : чдту, 2018. – 56 с. – Назва з титульного екрана.
 16. Методичні рекомендації самостійної роботи з дисципліни  «Електричні машини» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання, [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Протасов С.Ю., Семко І.Б., Курбака Г.В., Петренко А.М.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 41 с. – Назва з титульного екрана.
 17. Методичні рекомендації до наскрізної практики для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Ткаченко В.Ф., Семко І.Б., Курбака Г.В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 54 с. – Назва з титульного екрана.

Сфера наукових інтересів

Енергоменеджмент, ризики проєктів енергетичної галузі, проєкти альтернативної енергетики, освітні проєкти.

Основні наукові праці

Діяльність за спеціальністю 

 1. Член атестаційної комісії з професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.
 2. Член асоціації енергоуадиторів України.

Перелік нагород та заохочень

 • Почесна грамота ЧДТУ (25.02.2019 р.).
 • Подяка Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР (2020 р.)