Ткаченко Валентин Федорович

Кандидат технічних наук,
Доцент кафедри електротехнічних систем

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, корпус №2, ауд. 132
e-mail: [email protected]


Науково-педагогічна біографія

  У 1995 році закінчив Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю приладобудування,  отримав кваліфікацію спеціаліста інженера електромеханіка.

   З 2004 року працює асистентом кафедри електротехнічних систем Черкаського державного технологічного університету.

  У 2006 році закінчив курси підвищення кваліфікації ТОВ «Центр підготовки енергоменеджерів» за спеціальністю енергетичний менеджмент, свідоцтво про підвищення кваліфікації АЕ № 053335 від 31.03.2006 року.

   У 2014 році захистив кандидатську дисертацію з технічних наук за спеціальністю 05.14.01 “Енергетичні системи та комплекси ” (назва дисертаційного дослідження: «Моніторинг споживання електроенергії інфраструктурою вищого навчального закладу ( на прикладі Черкаського державного технологічного університету)», науковий керівникдоктор технічних наук, професор Розен Віктор Петрович)  в Інституті технічної теплофізики НАН України.

   У 2015 році закінчив курси підвищення кваліфікації НТУУ «КПІ» інститут енергозбереження та енергоменеджменту за спеціальністю енергетичний менеджмент, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ № 119685 від 25.02.2015 року.

   З 2015 року працює старшим викладачем кафедри електротехнічних систем.

   З 2017 року по теперішній час працює доцентом кафедри електротехнічних систем.


Основні дисципліни, що викладаються

 1. Енергозберігаючі режими та технології.
 2. Методи контролю ефективності енерговикористання.
 3. Інтегроване ресурсне планування в енергетиці.
 4. Математичні задачі енергетики.
 5. Енергоефективність інженерних систем.
 6. Організація та планування енерговиробництва.


Навчальні посібники

 1. Основи ефективного використання електричної енергії в системах електроспоживання промислових підприємств: навч.посіб. / [Соловей О.І. Розен В.П.,Плешков П.Г.,Серебренеков С.В., Петрова К.Г., Ткаченко В.Ф.]; М-во освіти і науки України, Кіров. Нац..техн.ун-т.- Черкаси : видавець Чабаненко Ю., 2015. 316с.
 2. Силові споживачі електричної енергії: [навч. посіб.] / [Соловей О.І. Розен В.П., Ситник О.О., Чернявський А.В., Курбака Г.В., Ткаченко В.Ф., ДмитренкоІ.А.] за заг. ред. О.І.Солов’я ; М-во освіти і науки, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ФОП Кандич С.Г., 2016. – 124 с.
 3. Споживачі електричної енергії. Електричне освітлення [навч. посіб.] / Соловей О. І., Чернявський А. В., Ситник О. О., Ткаченко В.Ф., Курбака Г. В., М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 130 с.

Основні навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Методи контролю ефективності енерговикористання» для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання Ткаченко В.Ф.,  Семко І.Б.,  Черкас.держ.техн.ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – 35 с.
 2. Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни «Енергозберігаючі режими та технології» для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», усіх форм навчання Ткаченко В.Ф., Курбака Г.В., Черкас.держ.техн.ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2017. – 35 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання до практичних робіт з дисципліни «Енергозберігаючі режими і технології» для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упорядники: Ткаченко В. Ф., Протасов С. Ю., Семко І. Б.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 70 с.
 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Енергозберігаючі режими та технології» для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упорядники: Ткаченко В. Ф., Протасов С. Ю., Семко І. Б.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 15 с.
 5. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Методи контролю ефективності енерговикористання» для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упорядники: Ткаченко В. Ф., Протасов С. Ю., Семко І. Б.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 23 с.
 6. Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Інтегроване ресурсне планування в енергетиці» для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упорядники: Ткаченко В. Ф., Ключка К. М., Семко І. Б.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 51 с.
 7. Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Організація та планування енерговиробництва» для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання[Електронний ресурс] / [Упорядники: Ткаченко В. Ф., Самойлик О.В., Семко І. Б.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 32 с.
 8. Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Енергоефективність інженерних систем» для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упорядники: Ткаченко В. Ф., Самойлик О.В., Семко І. Б.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 53 с.
 9. Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Методологія та засоби енергетичного аудиту» для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форми навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Семко І.Б., Ткаченко В.Ф., Протасов С.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 39 с.
 10. Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Проблеми сталого розвитку суспільства» для здобувачів вищої освіти магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форми навчання[Електронний ресурс] / [Упорядники: Семко І.Б., Протасов С.Ю., Ткаченко В.Ф.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 24 с.
 11. Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження з проблем енергетики» для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форми навчання[Електронний ресурс] / [Упорядники: Семко І.Б., Протасов С.Ю., Ткаченко В.Ф.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. -32 с.


Сфера наукових інтересів

 Енергоефективність, енергозбереження, автоматизовані системи управління, моніторинг споживання паливо-енергетичних ресурсів, енергоменеджмент.


Основні наукові праці

 1. A. Sytnik, I. Semko, V. Tkachenko K. Klyuchka S. Protasov. Construction of the integrated method to model a system for measuring the density of infrared radiation flowsn. Eastern-european journal of enterprise technologies, 2018. – №5/5 (95). – 47-52 рр. – Journal Indexing Scopus, Cross Ref, Index Copernicus http://journals.uran.ua/eejet/article/view/145696
 2. Sergii Bespalko, Oleksii Halychyi, Sviatoslav Poliakov, Valentyn Tkachenko, Taisiia Naumenko. Experimental Testing of the Water Distillation System with Regard to Heat and Cooling Generation by Means of Reversible Thermochemical Reactions. E3S Web of Conferences 194, 01026 (2020) eISSN: 2267-1242 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202019401026
 3. Кластерізація об’єктів енергоспоживання вищих навчальних закладів за впливом технологічних призначень / В. П. Розен, В. Ф. Ткаченко, С. М. Мильніченко // Энергосбережение.∙Энергетика.∙Энергоаудит. – Х., 2013. – № 3. – С. 2-11.
 4. Энергетический мониторинг зданий высших учебных заведений / В. П. Розен, В. Ф. Ткаченко // Проблемы региональной энергетики / главный ред. академик АНМ, д.н.т. В. М. Постолатий ; Институт энергетики АНМ. – Кишинев, 2013. – № 2. – С. 108-112.
 5. Ткаченко В. Ф. Підвищення якості проведення енергетичного моніторингу ВНЗ шляхом застосування методів кластерного ієрархічного аналізу та центрографічного методу визначення концентрації згущення об’єктів / В. П. Розен, Ф. В. Ткаченко, В. Ф. Ткаченко // Енергетика та електрифікація. – К., 2013. – № 3. – С. 32-37.
 6. Ткаченко В.Ф. Інструменти управління вибором енергозберігаючих заходів у вищих навчальних закладах / В. Ф. Ткаченко // Енергетика та електрифікація. – К., 2013. – № 7. – С. 21-26.
 7. Ткаченко В. Ф. Методика індикативного аналізу стану енергетичної безпеки регіону/ В. П. Розен, С. М. Мильніченко, В. Ф. Ткаченко // Вісник ЧДТУ. Серія: технічні науки ; гол. ред.Ю. Г. Лега. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – №. 1 – С. 50-54.
 8. Ткаченко В.Ф. Підвищення рівня ефективності енергоспоживаннявищих навчальних закладів за рахунок виявлення почерговості впровадження заходів з енергоощадження. / В.Ф.Ткаченко, К.Г.Петрова // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. праць КНТУ. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – Вип. 29. – С. 11 – 16.
 9. Ткаченко В.Ф. Деякі питання щодо організації управління енергоспоживанням у вищих навчальних закладах України / В.Ф.Ткаченко, О.І.Соловей, Г.В.Курбака // ВІСНИК Київського національного університету технологій та дизайну Серія «Технічні науки» №5 (90), 2015.
 10. Samoilyk Oleksandr, Tkachenko Valentyn, Kurbaka Halyna Cherkasy State Technological University Research of the effect of accumulator-based energy storage deviceson the efficiency of using virtual power planttechnologies. «Молодий вчений» № 4 (80)  квітень, 2020 р. с.228-234.
 11. Данченко О.Б., Бедрій Д.І., Ткаченко В.Ф., Семко О.В. Особливості проєктів цифрової трансформації бізнесу. The scientific heritage, Budapest, Hungary – 2021. Vol. 1, № 65 (65) – pp.51-55.
 12. Бедрій Д.І., Семко І.Б., Ткаченко В.Ф. Особливості управління проєктами енергозбереження в умовах переходу до циркулярної економіки. Управління розвитком складних систем. КНУБА. – 2021. – № 47. (Входить до Index Copernicus). (Прийнято до друку)
 13. Самойлик О.В., Ткаченко В.Ф., Підвищення ефективності розподіленої генерації у складі електротехнічного комплексу. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки», ТОМ 32(71) №5, 2021 (Входить до Index Copernicus). 

Участь у конференціях

 1. Ткаченко В.Ф. Математичне моделювання групового графіка навантаження  багатоквартирних будинків / Ткаченко В.Ф., Білокінь В.В., «Теорія і практика сучасної науки» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24-25 лютого 2017 року) – У 2-х частинах. – Дніпро : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч.1 – С. 70–73.
 2. Ткаченко В.Ф. Підвищення рівня надійності та енергоефективності експлуатації трансформаторів за рахунок моніторингу їх експлуатації / Ткаченко В.Ф., Шелег О.В.., Тези доповідей п’ятої між-народної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» (Секція 5) 13-15 листопада 2017 року. Черкаси – Баку – Бельсько-бяла – Полтава/ відп.: В.М.Рудницкий; ЧДТУ. – 2017.- С. 39
 3. Ткаченко В.Ф. Методи оцінки надійності електичних мереж / Ткаченко В.Ф., Іванюк О. М., Тези доповідей шостої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» 14-16 листопада 2018 року. Черкаси – Баку – Бельсько-бяла – Харків/ відп.: В.М.Рудницкий; ЧДТУ. – 2018.- С. 151
 4. Ткаченко В.Ф., PROSPECTS OF HYDROPOWER DEVELOPMENT / Ткаченко В.Ф., Семко О.В., Теорія і практика  сучасної  науки.  Матеріали  IV  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (м. Одеса,  23-24  листопада  2018 року).–Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. – Ч. 2. – 180 с.
 5. Ткаченко В.Ф., RISK ANALYSIS OF EMERGENCIES AT HYDRO ELECTRIC POWER STATIONS / Семко О.В., Ткаченко В.Ф., Реформування та  розвиток  гуманітарних  та  природничих  наук. Матеріали  науково-практичної  конференції  (м.  Харків,  24-25  травня 2019 року). – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2019. – 168 с
 6. Ткаченко В.Ф. Дослідження втрат електроенергії в мережах з джерелами розосередженої генерації / Ткаченко В.Ф., Распутін Р.В.//, Тези доповідей сьомої науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» 13-15 листопада 2019 року. Черкаси – Харків – Баку – Бельсько-бяла/ відп.: В.М.Рудницкий; ЧДТУ. – 2019.- С. 119
 7. Ткаченко В.Ф. Дослідження рівня якості електроенергії у інтегрованих енергетичних системах / Ткаченко В.Ф., Січкар А.А.//, Тези доповідей сьомої науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» 13-15 листопада 2019 року. Черкаси – Харків – Баку – Бельсько-бяла/ відп.: В.М.Рудницкий; ЧДТУ. – 2019.- С. 119
 8. Ткаченко В.Ф. Застосування методу експертних оцінок для порівняння варіантів впровадження джерел розподіленої генерації / Ткаченко В.Ф., Купчин О.В.//, Тези доповідей восьмої науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» 26-27 листопада 2020 року. Черкаси–Харків– Баку–Бельсько-Бяла – Том 3/ відп.: В.М.Рудницкий; ЧДТУ. – 2020. – 111с.
 9. В.І.Панасенко, В.Ф.Ткаченко // Формалізація процесу впровадження вітроенергетичних установок, Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної on-line  конференції, 11-12 листопада 2020 р. Кропивницький/ Центральноукраїнський національний технічний університет. – Кропивницький. – 2020. – 212 с.
 10. Особливості проєктів відновлюваної енергетики Семко І. Б., Ткаченко В.Ф., Севост’янов В.С., Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХVII Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв :, 2021.-74 с.

Діяльність за спеціальністю

 1. Заступник голови атестаційної комісії з професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем. Наказ по Черкаському державному технологічному університету від 09.10.2018р. № 357/01.
 2. Член Асоціації енергоаудиторів України.
 3. Атестований енергоаудитор. Кваліфікаційний атестат KR 2/001,  виданий Атестаційною комісією ЦНТУ  29.05.2019 р.

 4. Сертифікований тренер з підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності. Сертифікат  виданий Фондом енергоефективності України 24.10.2019 р. м. Одеса.
 5. Сертифікований спеціаліст з термрографії будівель. Сертифікат виданий проектом, що  організований GIZ  від 13.02.2020 р. у м. Фельдафінг (Німеччина). Тренінг на тему: “Особливості термографічного обстеження громадських будівель”

Перелік нагород та заохочень

   За високий професіоналізм, багаторічну плідну роботу В.Ф.Ткаченко був нагороджений грамотами, почесними грамотами Черкаського державного технологічного університету, почесною грамотою Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України(2015), Черкаської обласної ради (2019), Черкаської державної обласної адміністрації (2021).