Яценко Ірина В’ячеславівна

доктор технічних наук, професор

професор кафедри електротехнічних систем

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, навчальний корпус №2, каб. 138
e-mail: [email protected]


Науково-педагогічна біографія

з 2002 р. по 2004 р. – асистент кафедри електротехнічних систем,

з 2004 р. по 2007 р. – старший викладач  кафедри електротехнічних систем,

з 2007 р. по 2018 р. – доцент кафедри електротехнічних систем,

з 2018 р. по теперішній час – професор кафедри електротехнічних систем.


Основні дисципліни, що викладаються

 1. Теоретичні основи електротехніки.
 2. Основи метрології та електричні вимірювання.
 3. Перехідні процеси в системах електропостачання.


Основні навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / Самойлик О.В., Яценко І.В., Курбака Г.В.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 62 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки ч. 3” модуль “Основи теорії електромагнітного поля“ для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / Яценко І.В., Ситник О.О., Семенова Т.М.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 32 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки ч. 3 модуль “Усталені процеси в електричних колах з розподіленими параметрами” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / Яценко І.В., Самойлик О.В., Семенова Т.М.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 40 с.
 4. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання / [Упоряд.: Ситник О.О., Яценко І.В., Ключка К.М.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 28 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки І, ІІ частина» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання / Яценко І.В., Самойлик О.В., Ключка К.М.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 27 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни СЕПО для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / Самойлик О.В., Яценко І.В., Семко І.Б.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – 89 с.
 7. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” усіх форм навчання. Упоряд. : Яценко І.В., Ситник О.О., Самойлик О.В.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. –  43 с.
 8. Лабораторний практикум з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” усіх форм навчання. Упоряд. : Яценко І.В., Ситник О.О., Ключка К. М.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – 104 с.
 9. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Системи електропостачання об’єктів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. Упоряд.: Самойлик О.В., Яценко І.В., Семко І.Б., Ткаченко В.Ф.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. –  50 с.
 10. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 141.  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форми навчання. Упоряд.:  Самойлик О.В., Яценко І.В., Ситник О.О.;  М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. –  30 с.
 11. Методичні рекомендації до підготовки випускної роботи бакалавра для здобувачів освітнього ступеня бакалавр  спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. Упоряд.:  Ситник О.О., Яценко І.В., Ключка К. М., Самойлик О.В.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. –  90 с.
 12. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни “Перехідні процеси в системах електропостачання” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Яценко І.В., Самойлик О.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – 43 с.
 13. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Ситник О.О., Яценко І.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – 78 с.
 14. Біофізика і біомеханіка: підруч./ В.С. Антонюк, М.О. Бондаренко, В.А. Ващенко, Г.В. Канашевич, Г.С. Тимчик, І.В. Яценко – К.: НТУУ «КПІ», 2012.- 344 с. ISBN978-966-622-459-3.
 15. Основи тепло перенесення в елементах оптичного приладобудування: навч. посіб. / В.А. Ващенко, В.С. Антонюк, Г.С. Тимчик, І.В. Яценко та ін.. – К.: НТУУ «КПІ», 2012.-412 с. ISBN978-966-622-478-4.1.


Сфера наукових інтересів

Наукові дослідження закономірностей впливу електронної обробки матеріалів  на їх властивості із застосуванням сучасного електротехнологічного  устаткування


Основні наукові праці

 1. В.А. Ващенко, І.В. Яценко, Ю.Г. Лега, О.В. Кириченко Основи електронної обробки виробів з оптичних матеріалів: Монографія. – К.: Наукова думка, 2011. – 562 с.
 2. В.А. Ващенко, О.В. Кириченко, Ю.Г. Лега, И.В. Яценко Процессы горения металлизированных конденсированных систем: Монографія – Киев: Наукова думка, 2008. – 745 с.
 3. В.А. Ващенко, Д.И. Котельников, Ю.Г. Лега, Д.М. Краснов, И.В. Яценко, О.В. Кириченко Тепловые процессы пр электронной обработке оптических материалов и эксплуатации изделий на их основе: Монографія – Киев: Наукова думка, 2006. –    365 с.
 4. Yatsenko I.V., Antonyuk V.S., Gordienko V.I., Vaschenko V.A., Kiritchenko О.V. Determining the critical parameters of the electron beam with surface melting of the optical elements of precision instrumentation. Journal of  Nano- and Electronic Physics. 2017. № 9 (1). С. 01010 (5сс). https://jnep.sumdu.edu.ua/en/component/content/full_article/2131. DOI: 10.21272/jnep.9(1).01010. EID: 2-s2.0-85014726262 (SCOPUS)
 5. Yatsenko I.V., Antonyuk V.S., Gordienko V.I., Kiritchenko O.V., Vaschenko V.A.The Increase in the Probability of Failure-Free Operation of the IR-Devices Homing and Tracking by the of Electron Beam Processing of Optical Fairings on the Areas.Journal of  Nano- and Electronic Physics. 2018. №10 (4). С. 04028 (7сс). https://jnep.sumdu.edu.ua/en/full_article/2558. DOI: 10.21272/jnep.10(4).04028. EID: 2-s2.0-85052448943 (SCOPUS)
 6. Yatsenko I.V., Antonyuk V.S., Vashchenko V.A.,Kyrychenko O.V., Tishchenko O.M.Regularities of influence of electron-beam technology modes on the performance characteristics of optical elements. Journal of  Nano- and Electronic Physics. 2019. 11 (2). С. 02014 (7сс). https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72831.DOI: 10.21272/jnep.11(2).02014. EID: 2-s2.0-85065014907 (SCOPUS)
 7. Yatsenko I.V., V.A. Vashchenko, Yu.I. Kovalenko1 , V.P. Kladko , O.Yo. Gudymenko, P.M. Lytvyn , A.A. Korchovyi, S.V. Mamykin, O.S. Kondratenko, V.P. Maslov, H.V. Dorozinska, G.V. Dorozinsk. Effect of electron-beam treatment of sensor glass substrates for SPR devices on their metrological characteristics. SPQEO, 2019. V. 22, N 4. P. 444-451. http://journal-spqeo.org.ua/n4_2019/v22n4-p444-451.pdf. EID: 2-s2.0-85076721634. DOI: 10.15407/spqeo22.04.444 (SCOPUS)
 8. V. Maslov, G. Dorozinsky, I. Yatsenko, V. Kladko, H. Dorozinska, O. Gudymenko. Improvement of sensor glass substrates for surface plasmon resonance devices.  40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2020 IEEE, p. 81-84.https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9085228/proceeding.EID: 2-s2.0-85086313506. DOI: 10.1109/ELNANO50318.2020.908873 (SCOPUS)
 9. I.V. Yatsenko,V.P. Maslov, V.S. Antonyuk, V.A. Vashchenko, O.V. Kirichenko, K.M. Yatsenko.Electronic Beam Technology in Optoelectronic Instrumentation: High-quality Curved Surfaces and Microprofile Creation in Different Geometric Shapes. Journal of  Nano- and Electronic Physics. 2021. Vol. 13 No 4, 04034(5pp).https://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2021/4/articles/jnep_04034.pdf(SCOPUS).
 10. I.V. Yatsenko, V.S. Antonyuk, V.А. Vashchenko, V.I. Gordienko, S.О. Kolinko, Т.І. Butenko. Determination of Optimal Modes of Electron-Beam Micro-Treatment of Surfaces in Optic Elements. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2022. Vol. 14 No 4, 04012 (7pp).https://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2022/4/articles/jnep_14_4_04012.pdf. (SCOPUS).
 11. I. V. Yatsenko, “Influence Patterns of the Finishing Electron Beam Treatment of the Surface of Optical Parts on their Physical-mechanical Properties”, Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS). Germany. 3 (5), 1764 – 1770 (2017).
 12. I.V. Yatsenko, O.V. Kiritchenko, V.A. Vashchenko, O.S. Dibrova, V.P. Melnyk “Perspective development tendencies of electron beam technology in precision instruments”, Int. Sci. J. “Industry 4.0”, 2, 78-81 (2019). (Іноземне видання).
 13. I.V. Yatsenko, V.I. Gordienko «Improving the Reliability of Pulsed Laser Rangefinder and Infrared Devices of Homing and Surveillance by Final Electron Beam Processing of their Optical Components», Pratsi Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. 2017. №1 (51). С. 72 – 81. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Popu_2017_1_12.
 14. Yatsenko I. V., Kyrychenko O. V., Vashchenko V. A., Sytnik A.A., Dibrova O.S., «Regularities of influence of electron-beam technology on technical and operational characteristics of optoelectronic devices», Int. Sci. J. “Machines. Technologies. Materials”. Vol. 13 (2019), Issue 12, pg(s) 546-549. (Іноземне видання).
 15. Yatsenko I. V., Antonyuk V.S., Vashchenko V. A. , Kyrychenko O. V., Butenko T.I., Kolinko S.A.1, Yatsenko K. M. «Regularities of influence of electron beam technology heat resistance of optical elements in precision instrument-making»,  Int. Sci. J. “Machines. Technologies. Materials”.  Issue 5 (2020), pg(s) 206-209. (Іноземне видання).
 16. Yatsenko I. V., Antonyuk, V.S., Gordienko, V.I., Kiritchenko,O.V.,Vaschenko, V.A. «Increase of reliability of optic-electronic devices by means  of finishing electron-beam processing of their optical elements», International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry   “Machines. Technologies. Materials”. 2018. №4. С. 160 – 164.https://stumejournals.com/journals/mtm/2018/4/160. (Іноземне видання).
 17. Yatsenko I. V., Gordienko V.I., Kholin V.V. «Improving the Reliability of Pulsed Laser Rangefinder and Infrared Devices of Homing and Surveillance by Final Electron Beam Processing of their Optical Components», Pratsi Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. 2017. №1 (51). С. 72 – 81. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Popu_2017_1_12.

Участь у міжнародних та вітчизняних конференціях

1. I. Yatsenko, V. Antoniuk, V. Vashchenko, T. Butenko, S. Kolinko, K. Semenchuk “Experimental and statistical models for determining the critical values of external action parameters on optical elements in extreme conditions of their operation”, in: VIII Int. Scientific Сongress “INNOVATIONS 2022” (Varna, Bulgaria, 2022), р. 98-102.

2. Яценко І.В., Антонюк В.С., Ващенко В.А., Семенчук К.М. «Технологія просвітлення оптики за допомогою електронно-променевої технології», в: Х Міжнародній науково-практичній конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні», с. 150-151 (1-5 лютого 2022 р., м. Івано-Франківськ – Яремче).

3. Яценко І.В., Ващенко В.А., Семенчук К.М., Малиш А.М., Петров М.О. « Визначення критичних значень параметрів зовнішніх дій на оптичні елементи за допомогою експериментально-статистичних моделей», в: 22-ій Міжнародній науково-технічного конференції «Інженерія поверхні та реновація виробів» (15-16 червня 2022 р., – Київ: АТМ України), с. 154-156.

 
 
 
 
 
 
 
 
Участь в атестації наукових кадрів
 
1. Член спеціалізованої докторської ради Д 26.002.18 при Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського».
2. Опонування дисертаційної роботи Колобродова М. С., подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії при Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського»;
3. Опонування дисертаційної роботи Тягура В.М, подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.002.18 при Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського»;
4. Опонування докторської дисертації «Підвищення ефективності функціонування оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням зображень» Микитенка В.І.  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.002.18 при Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського».