Студенти-бакалаври проходять практику

Починаючи з кінця грудня 2022 року студенти освітньої програми «Електротехнічні системи електроспоживання» бакалаврського рівня вищої освіти проходять наскрізну практику на провідних підприємствах Черкаської області та України, таких як: ПАТ «Черкасиобленерго», ПрАТ «Азот», ПП «Хімелектробуд», ТОВ «Електролюксмонтаж» тощо.

Під час практики здобувачі вищої освіти, спираючись на здобуті в університеті знання, опановують відповідні вміння та навички виконання різних завдань на посадах, які здатні займати бакалаври спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Студент групи ЕСЕ-12 Павлов Андрій, проходить виробничу практику у службі релейного захисту і автоматики ПАТ «Черкасиобленерго»

Переддипломну практику проходить у Відокремленому структурному підрозділі «Звенигородські енергетичні мережі» ПАТ «Черкасиобленерго» Олексій Тирсін