На кафедрі електротехнічних систем відбулися захисти кваліфікаційних робіт бакалавра

На кафедрі електротехнічних систем у період з 11 по 14 червня відбулися захисти кваліфікаційних робіт бакалавра здобувачами вищої освіти спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Голова державної екзаменаційної комісії, заступник директора із забезпечення виробництва ВП «Черкаська ТЕЦ» ПрАТ «Черкаське хімволокно» Подлєсних Олексій Васильович відмітив, що студенти показали високий рівень теоретичної та практичної підготовки, а у представлених виконаних роботах використані сучасні технічні рішення з побудови систем електропостачання підприємств та управління окремими технологічними процесами.

Завідувач кафедри електротехнічних систем, професор Ситник Олександр Олексійович відзначив, що виконані кваліфікаційні роботи в повній мірі відповідають сучасному рівню розвитку науки і техніки та можуть бути використані при проектуванні електропостачання підприємств.

Приємно відзначити, що всі здобувачі вищої освіти за підсумками захисту отримали оцінки «відмінно» та «добре», що ще раз підтверджує високий рівень підготовки випускників освітньої програми бакалаврського рівня вищої освіти «Електротехнічні системи електроспоживання.

Бажаємо нашим випускникам подальших професійних успіхів та кар’єрного росту!