Студенти-першокурсники зустрілися з гарантом освітньої програми “Електротехнічні системи електроспоживання”

Сьогодні на кафедрі електротехнічних систем відбулась зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання» бакалаврського рівня вищої освіти доцента Костянтина Ключки зі студентами, які навчаються на першому курсі денної та денної скороченої форм навчання. Костянтин Миколайович окреслив основні положення освітньої програми. Під час обговорення гарант акцентував увагу на тому, що особливість ОПП «Електротехнічні системи електроспоживання» в ЧДТУ полягає у формуванні не лише професійних компетентностей, але і навичок soft skills, що є надзвичайно актуальним на сучасному ринку праці. Гарант розповів, яким чином можна взяти участь у різноманітних програмах академічної мобільності, а також про способи перезарахування отриманих результатів навчання отриманих шляхом інформальної/неформальної освіти.

Студенти мали можливість поставити запитання та отримали вичерпні відповіді.